Web Content Display

Hướng dẫn tra cứu thông tin hồ sơ qua SMS:

 

Soạn tin nhắn với nội dung: CGATE STTTT <<mã hồ sơ>>

 

Ví dụ: CGATE STTTT 2-2014-TTHC01

Tra cứu hồ sơ

Hướng dẫn tra cứu:
  • Bước 1: Chọn tra cứu theo Mã hồ sơ/dự án hoặc Số CMND/ĐKKD Địa chỉ
  • Bước 2: Nhập Mã hồ sơ/dự án hoặc Số CMND/ĐKKD Địa chỉ tương ứng với mục đã chọn trước đó và bấm nút Tìm
  • Bước 3: Chọn một hồ sơ từ kết quả tra cứu để xem chi tiết hồ sơ
Lưu ý: Khi tra cứu theo Mã hồ sơ/dự án hoặc Số CMND/ĐKKD, vui lòng nhập chính xác Mã hồ sơ/dự án hoặc Số CMND/ĐKKD.

Từ khóa
Tra cứu theo
Lưu ý: Những ô có ký hiệu là bắt buộc nhập.

Năm 0
Tiếp nhận hồ sơ
Xử lý hồ sơ
Bổ sung hồ sơ
Kết thúc hồ sơ

Web Content Display

Hướng dẫn tra cứu thông tin hồ sơ qua SMS:

 

Soạn tin nhắn với nội dung: CGATE STTTT <<mã hồ sơ>>

 

Ví dụ: CGATE STTTT 2-2014-TTHC01