Hiển thị bài viết tin tức

Hướng dẫn tra cứu thông tin hồ sơ qua SMS:

 

Soạn tin nhắn với nội dung: CGATE STTTT <<mã hồ sơ>>

 

Ví dụ: CGATE STTTT 2-2014-TTHC01

Tra cứu hồ sơ

Hướng dẫn tra cứu:
  • Bước 1: Chọn tra cứu theo Mã hồ sơ/dự án hoặc Số CMND/ĐKKD Địa chỉ
  • Bước 2: Nhập Mã hồ sơ/dự án hoặc Số CMND/ĐKKD Địa chỉ tương ứng với mục đã chọn trước đó và bấm nút Tìm
  • Bước 3: Chọn một hồ sơ từ kết quả tra cứu để xem chi tiết hồ sơ
Lưu ý: Khi tra cứu theo Mã hồ sơ/dự án hoặc Số CMND/ĐKKD, vui lòng nhập chính xác Mã hồ sơ/dự án hoặc Số CMND/ĐKKD.

Từ khóa
Tra cứu theo
Lưu ý: Những ô có ký hiệu là bắt buộc nhập.

Năm 0
Tiếp nhận hồ sơ
Xử lý hồ sơ
Bổ sung hồ sơ
Kết thúc hồ sơ

Hiển thị bài viết tin tức

Hướng dẫn tra cứu thông tin hồ sơ qua SMS:

 

Soạn tin nhắn với nội dung: CGATE STTTT <<mã hồ sơ>>

 

Ví dụ: CGATE STTTT 2-2014-TTHC01