Danh sách thủ tục hành chính

TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Từ khóa
Lĩnh vực

Tìm thấy 36 thủ tục hành chính
Cấp đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
Cấp đổi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
Cấp giấy phép hoạt động in
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
Cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
Cấp giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
Cấp giấy phép xuất bản bản tin
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
Cấp Giấy phép bưu chính
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
Cấp Giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
Cấp Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
Cấp lại giấy phép hoạt động in
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
Cấp lại giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
Cấp lại giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
Cấp lại Giấy phép bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
Cấp lại Giấy phép bưu chính khi hết hạn
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
Cấp lại xác nhận thông báo hoạt động bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
Cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3

Thông tin về dịch vụ hành chính công
 • Dịch vụ hành chính công: là những dịch vụ liên quan đến hoạt động thực thi pháp luật, không nhằm mục tiêu lợi nhuận, do cơ quan nhà nước (hoặc tổ chức, doanh nghiệp được ủy quyền) có thẩm quyền cấp cho tổ chức, cá nhân dưới hình thức các loại giấy tờ có giá trị pháp lý trong các lĩnh vực mà cơ quan nhà nước đó quản lý.
 • Dịch vụ công trực tuyến: là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng.
 • Dịch vụ công trực tuyến mức độ 1: là dịch vụ đảm bảo cung cấp đầy đủ các thông tin về quy trình, thủ tục; hồ sơ; thời hạn; phí và lệ phí thực hiện dịch vụ.
 • Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 và cho phép người sử dụng tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. Hồ sơ sau khi hoàn thiện được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.
 • Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.
Năm 0
Tiếp nhận hồ sơ
Xử lý hồ sơ
Bổ sung hồ sơ
Kết thúc hồ sơ